Yrityksen perustamispaketti
Soveltuu yritystoimintaa suunnittelevalle, joka haluaa yritykselleen nopean ja hyvin suunnitellun startin. Tulevan yrittäjän kanssa käydään läpi yritysmuodon valintaan vaikuttavat asiat, tehdään liiketoimintasuunnitelma liikeidean pohjalta, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ja arvioidaan vakuutustarpeet. Tilitoimisto hoitaa myös perustamisasiakirjat ja yrityksen rekisteröinnin. Lisäksi pakettiin kuuluu kaikki lakisääteiset velvoitteet juoksevan kirjanpidon hoitamisesta tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen saakka.

Yritystoiminnan suunnittelu ja perustaminen, 500 euroa
- liikeidea
- liiketoimintasuunnitelma
- rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
- vakuutustarpeiden arviointi
- yritystoiminnan luvanvaraisuuden arviointi
- perustamisasiakirjojen laatiminen
- yrityksen perustamisilmoitus ja rekisteröinti

Yrityksen perustaminen tilitoimistoympäristöön, 100 euroa

Kuukausittaiset rutiinit:
juokseva kirjanpito, 170 euroa/kk sisältäen
- myyntilaskut (5 kpl/kk)
- ostolaskut (15 kpl/kk)
- matkalaskut (1 kpl/kk)
- kausiveroilmoitukset
- tulosraportti

Vuotuiset tehtävät:
- tilinpäätös, 250 euroa/v
- veroilmoitus, 250 euroa/v

 

 
Ammatinharjoittajan täyden palvelun paketti
Soveltuu yrittäjälle, joka haluaa itse keskittyä ammattinsa harjoittamiseen ja jättää taloushallinnon tehtävät asiantuntijalle. Paketti kattaa yrityksen kaikki lakisääteiset velvoitteet juoksevan kirjanpidon hoitamisesta tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen saakka.

Yrityksen perustaminen tilitoimistoympäristöön, 100 euroa

Kuukausittaiset rutiinit:
Juokseva kirjanpito, 170 euroa/kk sisältäen
- myyntilaskut (5 kpl/kk)
- ostolaskut (15 kpl/kk)
- matkalaskut (1 kpl/kk)
- kausiveroilmoitukset
- tulosraportti

Vuotuiset tehtävät:
- tilinpäätös, 250 euroa/v
- veroilmoitus, 250 euroa/v

 

 
Omatoimipaketti
Soveltuu yrittäjille, jotka haluavat osallistua yrityksensä taloushallintoon ja säästää siten kustannuksissa. Ennen aloitusta opiskellaan yhdessä ohjelmiston käyttö, jotta yhteistyö sujuu mutkattomasti. Yrittäjä tekee itse myynti- ja ostolaskut, sekä niihin liittyvät asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpidot ja hoitaa maksuliikenteen. Tilitoimisto tarkastaa kuukausittain vientien oikeellisuuden ja tekee ALV –ilmoitukset. Paketti kattaa yrityksen kaikki lakisääteiset velvoitteet juoksevan kirjanpidon hoitamisesta tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen saakka. Kurssin jälkeen yrittäjällä on myös valmius seurata yrityksen talouden kehitystä raporttien muodossa.

- yrityksen perustaminen tilitoimistoympäristöön, 100 euroa
- ohjelmiston käyttökurssi (3 tuntia), 120 euroa

Kuukausittaiset rutiinit:
Juokseva kirjanpito, 130 euroa/kk sisältäen
- myyntilaskut (5 kpl/kk)
- ostolaskut (15 kpl/kk)
- matkalaskut (1 kpl/kk)
- kusiveroilmoitukset
- kaikki ohjelmiston raportit käytössä

Vuotuiset tehtävät:
- tilinpäätös, 250 euroa/v
- veroilmoitus, 250 euroa/v

 

 

 Tänään: 19.12.2018

 Yrityksen perustamispaketti
Soveltuu yritystoimintaa suunnittelevalle, joka haluaa yritykselleen nopean ja hyvin suunnitellun st...

 Ammatinharjoittajan täyden palvelun paketti
Soveltuu yrittäjälle, joka haluaa itse keskittyä ammattinsa harjoittamiseen ja jättää taloushallinno...

 Omatoimipaketti
Soveltuu yrittäjille, jotka haluavat osallistua yrityksensä taloushallintoon ja säästää siten kustan...
Etusivu | Palvelupaketit | Palvelut | Yhteystiedot | Linkit |  Copyright © 2007-2018 WorkSplit